Keuringen en advies

De PlusKeur Aankoopkeuring geeft een duidelijk beeld van de bouwkundige staat van de woning. De inspectie van de woning is aan binnen- en buitenkant, van dak tot fundering. Gebreken worden in kaart gebracht en wat de kosten zijn om deze gebreken te verhelpen. Het aankooprapport is begrijpelijk opgesteld en voorzien van foto’s.

Tekstvak: Aankoopkeuring

Stel, dat U uw woning graag wilt verkopen.

Met de PlusKeur Verkoopkeuring  krijgt u een rapport om potentiële kopers een goed beeld geven van de staat van uw huis. Met dit rapport voldoet u tevens aan de wettelijke meldingsplicht. Ook wel informatieplicht genoemd.

 

Deze PlusKeur NHG-keuring voldoet aan de eisen van de NHG,  (de Nationale Hypotheek Garantie). Het is een aankooprapport aangevuld met de normen die gesteld worden om voor financiering met NHG in aanmerking te komen,

Niet iedereen heeft kennis van bouwkunde en eisen die hieraan gesteld worden. PlusKeur opleveringskeuring bij uw nieuwe woning of verbouw van uw huis kan veel teleurstellingen voorkomen. Een keuringrapport ondersteund u bij onderhandeling met de aannemer over de opleveringspunten.

Bij de PlusKeur meeloopkeuring loopt de inspecteur met u mee. Hij maakt geen rapport maar geeft u bouwkundig advies en toelichting over de technische staat van de woning.

Bouwtechnische keuring

Vaak denken mensen dat een bouwtechnische keuring alleen zinvol is voor oudere woningen. Helaas maken wij vaak mee dat ook relatief nieuwe huizen gebreken vertonen die door een leek niet als zodanig herkend worden. Een bouwtechnische keuring van PlusKeur is dus altijd een waardevolle investering als u een bestaand huis gaat kopen of verkopen.

Waarom een bouwtechnische keuring bij aan– of verkoop :

· De keuring helpt te voldoen aan de wettelijke melding- of onderzoeksplicht.

· Goed inzicht in de bouwkundige staat van de woning.

· Direct overzicht van gevonden gebreken en de daaraan verbonden herstelkosten.

· Indicatie van de directe herstelkosten en kosten op de langere termijn.

· Versterkt uw positie bij de onderhandelingen.

· Rapport te gebruiken voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie.

 

PlusKeur

Reling 14

8502 BN Joure

 

Telefoon: (0513) 416 383

Mobiel: 06 - 107 668 39

E-mail: info@pluskeur.nl

PlusKeur                 voor al uw bouwkundige inspecties

                                                                   

 

                                                                   

                                                                    Persoonlijk, vakkundig en objectief

Keuringen

Tekstvak: Verkoopkeuring
Tekstvak: NHG– keuring
Tekstvak: Opleveringskeuring
Tekstvak: Meeloopkeuring
Tekstvak: Nulmeting/ Vooropnamekeuring

Door bouwactiviteiten nabij uw huis zoals heiwerk, rioleringsprojecten, of bouwverkeer kan schade aan uw woning ontstaan.

Door middel van een Pluskeur 0-meting wordt de bouwkundige staat en toestand van uw woning vastgelegd, waarbij alle schade, zettingen, scheurvormingen zowel interieur als exterieur nauwkeurig wordt geïnventariseerd en beschreven. Indien er na de opname schade gaat optreden kunt u dit nu aantonen en bewijzen.