Overige bouwkundigenwerkzaamheden en advies

PlusKeur geeft u advies voor beveiligen van uw woning. Dat geeft een veilig gevoel!

90 % minder kans op inbraak of poging daartoe;

bewoners eerder gewaarschuwd bij brand door verplichte rookmelders;

een toename van veiligheidsbeleving in de wijk en dus een prettige en veilige woonwijk waarin uw woning zijn waarde behoudt.

 

Pluskeur heeft jaren lange ervaring met de bouw, verbouw en onderhoud van woningen.

Voor bouwkundig advies en meerjarenplanningen kunt u bij ons terecht.

PlusKeur adviseert!

Energiebesparing is actueel en wordt met de stijgende energieprijzen steeds interessanter. Het hebben van een energiezuinige woning wordt dus steeds belangrijker. PlusKeur adviseert bij u thuis waar energiebesparingen mogelijk zijn.

 

Als een woning of een bedrijfspand een nieuwe huurder krijgt, dan moet de technische staat in kaart te worden gebracht.

 Zijn er beschadigingen in het pand aanwezig die voor rekening van de vertrekkende huurder komen?

 Zijn er eventueel zelf aangebrachte voorzieningen die door de huurder nog verwijderd moeten worden?

 Is er achterstallig onderhoud nodig op het moment dat het pand leeg staat?

 Voldoet het pand nog aan de wettelijke eisen om weer te verhuren?

 Door het uitvoeren van een goede mutatieopname kan dit bepaald worden. Hierbij valt te denken aan corporaties met huurwoningen, maar ook vastgoedbeheerders en beleggers die (bedrijfs-) onroerend goed verhuren.

De Pluskeur Mutatie opname kan u in dit proces ondersteunen. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van inspecties en inspectiemethodieken.

Niets zo irritant als steeds maar terugkerende schimmel op muren, plafonds en kostbare meubels. De oorzaak is niet altijd direct aanwijsbaar, laat staan de oplossing. Pluskeur analyseert samen met u en vindt meestal direct een boosdoener. De oplossing is dan vaak een kwestie van tijd.

PlusKeur

Reling 14

8502 BN Joure

 

Telefoon: (0513) 416 383

Mobiel: 06 - 107 668 39

E-mail: info@pluskeur.nl

PlusKeur voor al uw bouwkundige inspecties

 

Persoonlijk, vakkundig en objectief

Tekstvak: Politie Keurmerk
Tekstvak: Energie besparing
Tekstvak: Bouwkundig advies
Tekstvak: Mutatie opname
Tekstvak: Vochtklachten onderzoek